Ενημέρωση

Αποτελέσματα Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών DIADYMA3R

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για τον «Σχεδιασμό Πράσινου Σημείου (Green Point) Αστικού Τύπου».

 

Αποτελέσματα