Ενημέρωση

Αποτελέσματα Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με απονομή Βραβείων με τίτλο «Διαμόρφωση Διακριτών Ελεύθερων χώρων στο Μητροπολιτικό Πάρκου Παύλου Μελά»

Σας κοινοποιούμε  την με αριθμό 22/2022 Απόφαση του Δήμου Παύλου Μελά σχετικά με τα Αποτελέσματα του Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με απονομή Βραβείων με τίτλο «Διαμόρφωση Διακριτών Ελεύθερων Χώρων στο Μητροπολιτικό Πάρκου Παύλου Μελά».

Συνημμένα θα βρείτε α) τη διαβιβαστική επιστολή και β) την απόφαση επικύρωσης των πρακτικών της Κριτικής Επιτροπής αναλυτικά.