Ενημέρωση

Απόψεις ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για το σ/ν «για τον έλεγχο στην παραγωγή δημόσιων και ιδιωτικών έργων»

Προς:

Τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων

κο Χρήστο Σπίρτζη

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, 15669, Παπάγου

Κοινοποίηση:

Πρόεδρο ΤΕΕ, κο Γιώργο Στασινό, Νίκης 4, 105 63 Αθήνα

 

Θέμα:  Απόψεις ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για το σ/ν «για τον έλεγχο στην παραγωγή δημόσιων και ιδιωτικών έργων»

Το νέο σχέδιο νόμου του ΥΠΥΜΕΔΙ «Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών, δομές στρατηγικού σχεδιασμού δημόσιων υποδομών και λοιπές διατάξεις» είναι εξαιρετικά προβληματικό για τους παρακάτω βασικούς λόγους:

  1. Παραβιάζει τη βασική ισχύουσα αρχή ότι τα επαγγελματικά δικαιώματα απορρέουν από το πενταετές πτυχίο (+την άδεια από το ΤΕΕ) και προσθέτει ένα ακόμα φράγμα δηλ. μια επιτροπή που θα κρίνει την εγγραφή του οποιουδήποτε μηχανικού με λιγότερα έτη σπουδών στα μητρώα, εγγραφή που θα λειτουργεί ως προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος εισάγοντας κριτήρια και μεθοδολογία που αφορά την άσκηση εμπορίου και όχι την παραγωγή επιστημονικού έργου.
  2. Εξομοιώνει την διαδικασία παραγωγής δημόσιων έργων με τα ιδιωτικά εισάγοντας πλήθος φίλτρων για την άσκηση επαγγέλματος διευρύνοντας τα δικαιώματα των μεγάλων εταιρειών μηχανικών έναντι των νέων ανεξάρτητων επιστημόνων και των μικρών γραφείων.
  3. Με τις προϋποθέσεις του μητρώου κατασκευαστών καταργεί την αυτεπιστασία και επομένως καταργεί τους ελέγχους ασφαλείας και υγείας των έργων και ως εκ τούτου θέτει σε κίνδυνο το δημόσιο συμφέρον.
  4. Αφαιρεί από τους μισθωτούς τη δυνατότητα ταυτόχρονης άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος, κάνοντας περαιτέρω δυσχερέστερη την όποια διαπραγμάτευση των εργασιακών τους σχέσεων.
  5. Πρακτικά αφαιρεί για 4 χρόνια τη δυνατότητα από τους πρωτοεγγεγραμμένους να ασκήσουν το επάγγελμα με οποιονδήποτε τρόπο, (δεν θα μπορούν να υπογράφουν μελέτες και επιβλέψεις), και άρα θα πρέπει να είναι πρακτικά μαθητευόμενοι σε αντίθεση με τα ήδη συνταγματικά κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα.
  6. Η μισθωτή εργασία με σύμβαση εργασίας δεν καταλογίζεται στα χρόνια εμπειρίας για την άνοδο τάξεων εντός του μητρώου.
  7. Η κατάργηση των ορίων εγγραφής στις μεγάλες κατηγορίες πτυχίων και ο περιορισμός τους σε 4 για την πρώτη κατηγορία, αποτελεί κατάφορη καταστρατήγηση του συνταγματικά κατοχυρωμένου επαγγελματικού δικαιώματος για ελεύθερη και ισότιμη πρόσβαση στο επάγγελμα των νέων μηχανικών.

Για όλους αυτούς τους λόγους που συνοδεύονται από πλήθος άλλα επιμέρους ζητήματα, ζητάμε την απόσυρση του νομοσχεδίου.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΟΝΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ                                                                             ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ