Ενημέρωση

Απόψεις ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για το νομοσχέδιο που αφορά στο σύστημα παραγωγής δημόσιων και ιδιωτικών έργων

Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων θεωρεί ότι το νομοσχέδιο: «Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών, δομές στρατηγικού σχεδιασμού δημόσιων υποδομών και λοιπές διατάξεις», έχει θεμελιακά και αφετηριακά ζητήματα υπονόμευσης, τόσο όσο αφορά το επιστημονικό, όσο και το επαγγελματικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού. Πιστεύουμε ότι πρέπει να αποσυρθεί και δεσμευόμαστε να ενημερώσουμε τους συναδέλφους για τα ζητήματα που εγείρονται από αυτό.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος
Τόνια Κατερίνη

Ο Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Πλατσάκης