Ενημέρωση

Απόφαση συγκρότησης κριτικής επιτροπής σύνθετου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού προσχεδίων ενός σταδίου με απονομή βραβείων της μελέτης: Σταθμός Επιβατών Λιμένα Σούδας – Ενδιάμεση φάση

Απόφαση συγκρότησης της κριτικής επιτροπής σύνθετου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού προσχεδίων ενός σταδίου με απονομή βραβείων της μελέτης Σταθμός Επιβατών Λιμένα Σούδας – Ενδιάμεση φάση.