Ενημέρωση

Απόφαση ΔΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ της 07.10.2015 για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αρχιτεκτόνων

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

της 07/10/2015 για τα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, στη συνεδρίασή του της 07/10/15, αφού έλαβε υπόψη του και την πρόταση του Συντονιστικού Οργάνου της Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων που πραγματοποιήθηκε στις 26/09/15 στην Καβάλα, προχώρησε στην παρακάτω απόφαση:

Παρακολουθούμε με ανησυχία ότι προωθείται η εκπόνηση Προεδρικών Διαταγμάτων, σε εφαρμογή της παραγράφου 3, του Άρθρου 4, της Υποπαραγράφου ΙΓ.12 (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ) του Νόμου 4254/2014.

Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, τα επαγγελματικά μας δικαιώματα παύουν να εδράζονται στις ολοκληρωμένες πανεπιστημιακές μας σπουδές με συνέπεια σοβαρούς κινδύνους για το δημόσιο συμφέρον. Θα απονέμονται πλέον κατακερματισμένα, με ένα μηχανισμό διαρκών και επί πληρωμή πιστοποιήσεων με τη συνέργεια του ΤΕΕ.

Διεκδικούμε και απαιτούμε:

  • Κατάργηση της Υποπαραγράφου ΙΓ.12 (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ) του Νόμου 4254/2014.
  • Πλήρη, ολοκληρωμένη και αποκλειστική σύνδεση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων με ακαδημαϊκούς τίτλους πενταετών, ολοκληρωμένων, αδιάσπαστων σπουδών χωρίς άλλες προϋποθέσεις (όπως πρακτική άσκηση ή πιστοποιήσεις, είτε αναγνώριση δεξιοτήτων από οποιοδήποτε άλλο φορέα πιστοποίησης).

Βασική επιδίωξη του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ είναι :

Η άρση της υφιστάμενης επικάλυψης δικαιωμάτων και ρόλων, στο πλαίσιο ενός επιστημονικού και συναδελφικού διαλόγου, σε όλα τα πεδία, με βάση την αρχή της συνεργασίας όλων των ειδικοτήτων στο παραγόμενο έργο, με αναφορά στη διάκριση των γνωστικών αντικειμένων στις πενταετείς, ολοκληρωμένες και αδιάσπαστες πανεπιστημιακές σπουδές.

Η αναζήτηση μεταβατικών διατάξεων μιας τέτοιας αλλαγής της νομοθεσίας του 1930, οι οποίες μεταβατικές διατάξεις θα ισχύσουν για όλους.

Επιδιώκουμε και διεκδικούμε:

Τον συντονισμό της Διεθνούς Κοινότητας των Αρχιτεκτόνων, για τη σύνταξη μιας διεθνούς χάρτας των επαγγελματικών και εργασιακών μας δικαιωμάτων.

 

Για το Διοικητικό  Συμβούλιο
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΝΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ