Ο Σύλλογος

Απάντηση στην ανακοίνωση της ΔΚΜ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ της 30.4.2015

ΝΕΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΚΜ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΤΗΣ 30/4/2015

Η ΔΚΜ-Αρχιτέκτονες αδράχνει την ευκαιρία της καθυστέρησης της συγκρότησης του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ σε σώμα για να επισημάνει ότι “εδώ και 6 μήνες ο σύλλογος υπολειτουργεί”, όμως κρύβει (ή μήπως αγνοεί;) ότι για τους 4 από τους μήνες αυτούς, δηλ. μέχρι την εκλογή του νέου ΔΣ, την ευθύνη της υπολειτουργίας είχε ένα ΔΣ, του οποίου η ΔΚΜ-Αρχιτέκτονες είχε την προεδρία και την στήριξη μιας σταθερής πλειοψηφίας για το μεγαλύτερο διάστημα της θητείας του.

Δεν ξέρουμε σε ποιούς αναφέρονται τα περί φόβου ανάληψης ευθύνης, πρέπει όμως να επισημάνουμε ότι το Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων προθυμοποιήθηκε να αναλάβει την ευθύνη της προεδρίας του Συλλόγου προτείνοντας για την θέση αυτή τον συνάδελφο Κώστα Σκλιά.

Θέλουμε να σημειώσουμε ότι είναι καθαρά δημαγωγική η σύνδεση της συγκρότησης σε σώμα με το πραγματικά σοβαρό θέμα του καταστατικού. Η παράταξη που είχε την στήριξη της πλειοψηφίας του ΔΣ και το αξίωμα του προέδρου κατά τα 3 προηγούμενα χρόνια, θα μπορούσε αντί να έχει “τονίσει πολλές φορές” την ανάγκη αλλαγής του καταστατικού, να έχει θέσει με πρωτοβουλία της το θέμα αλλαγής του καταστατικού στην ΗΔ οποιασδήποτε από τις 5 συνεδριάσεις της προηγούμενης Αντιπροσωπείας. Επίσης μια πρόταση αλλαγής καταστατικού (και μάλιστα για προώθηση “σε άμεσο διάστημα 3 μηνών”!) για να είναι σοβαρή και όχι προσχηματική, θα έπρεπε να συνοδεύεται τουλάχιστο με τον κατάλογο των προς τροποποίηση άρθρων του καταστατικού για τη διατύπωση του θέματος της ΗΔ της Αντιπροσωπείας, και για να είναι υπεύθυνη, θα έπρεπε να περιλαμβάνει τις προτεινόμενες νέες διατυπώσεις των προς τροποποίηση άρθρων. Όμως αυτό απαιτεί εκτός των άλλων επίπονη και υπεύθυνη εργασία.

Η δημοκρατία στους φορείς δημιουργεί μερικές φορές  κάποιες καθυστερήσεις, όμως δεν είναι εύκολο ακόμα και με ψάρεμα στα θολά νερά, τεχνάσματα ή καιροσκοπικές συμμαχίες να σχηματιστεί μια πλειοψηφία για την παράκαμψή ή και την κατάργησή της.

 

Αθήνα 6/5/2015

Η γραμματεία του Νέου Κινήματος Αρχιτεκτόνων