Ενημέρωση

Απάντηση σε δυσφημιστική επιστολή του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων για Μηχανικούς της ΕΜΔΥΔΑΣ

Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.  ΑΤΤΙΚΗΣ
Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Τηλ.: 2103253059 (εσ. 4202),  Κιν: 6944905164

Αθήνα, 9-4-2023 / Αρ. πρωτ.: 10

ΠΡΟΣ:

  1. ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ
  2. ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής

ΚΟΙΝ.:   

  1. Τ.Ε.Ε.
  2. Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε δυσφημιστική επιστολή του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων για Μηχανικούς της ΕΜΔΥΔΑΣ

Μετά από το υπόμνημα που έστειλε ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων προς το Τοπικό Συμβούλιο ΤΣΝΜΑ του ΥΠΠΟΑ, το οποίο και επισυνάπτουμε, ζητάμε τόσο από το ΔΣ της Ομοσπονδίας ΕΜΔΥΔΑΣ  όσο και από το ΔΣ της ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ να πάρουν θέση στο συκοφαντικό αυτό έγγραφο, υπερασπιζόμενοι το κύρος των συναδέλφων Μηχανικών του Δημοσίου.

Η ενίσχυση της σύνθεσης του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου με εξειδικευμένους και ιδιαίτερα έμπειρους επιστήμονες διπλωματούχους Μηχανικούς ανωτάτων σχολών  που υπηρετούν στον Δημόσιο Τομέα και στους  Φορείς του (ΥΠΕΝ, Περιφέρεια Ν. Αιγαίου), με αντικείμενο σχετικό με θέματα οικοδομησιμότητας της, ιδιαίτερα ευαίσθητης από πλευράς πολιτιστικού πλούτου, περιοχής των Κυκλάδων, υποστηρίζει και εμπλουτίζει το έργο του Συμβουλίου και κατ’ επέκταση των Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ (Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων), προκειμένου να επιτευχθεί στον μέγιστο βαθμό η προστασία των αρχαιολογικών χώρων, των ιστορικών τόπων και των μνημείων.

Αρμοδιότητα των Συμβουλίων του ΥΠΠΟΑ δεν αποτελεί μόνο, όπως μπορεί κάποιος να διατυπώσει απλουστευμένα,  η κρίση ζητημάτων πολιτιστικής κληρονομιάς και αρχαιοτήτων, αλλά ζητημάτων ένταξης, εναρμόνισης και συνύπαρξης σύγχρονων επεμβάσεων στο προστατευόμενο πολιτιστικό περιβάλλον και των αρχαιοτήτων. Για τον λόγο αυτό το εμπλεκόμενο επιστημονικό προσωπικό του ΥΠΠΟΑ δεν αποτελούν μόνο αρχαιολόγοι, αλλά Μηχανικοί, συντηρητές αρχαιοτήτων και άλλοι.

Τα νησιά των Κυκλάδων αποτελούν την αιχμή του δόρατος στην αυξανόμενη ανοικοδόμηση παντός τύπου κατασκευών, και από τη σκοπιά αυτή, η παρουσία  επιπλέον διπλωματούχων μηχανικών ανωτάτων σχολών του Δημόσιου Τομέα στο Τοπικό Συμβούλιο ΤΣΝΜΑ συμβάλλει στην, εξ αντικειμένου,  πολύπλευρη  προσέγγιση των θεμάτων και τελικά στη διαμόρφωση και διατύπωση επιστημονικής άποψης στην τεκμηρίωση της προστασίας των προστατευόμενων αγαθών και κατά συνέπεια του δημόσιου οφέλους.

Για όλους τους παραπάνω λόγους αδυνατούμε να καταλάβουμε την ηγεσία του ΣΕΑ (Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων), που για ακόμα μία φορά προσπαθεί να υποβαθμίσει τον εξέχοντα ρόλο των Μηχανικών του Δημοσίου, οι οποίοι ανήκουμε στην ΕΜΔΥΔΑΣ, σχετικά με την προστασία και ανάδειξη των μνημείων. Τα υπονοούμενα περί φωτογραφικών προσθηκών επιπλέον μελών από τον κλάδο διπλωματούχων μηχανικών ανωτάτων σχολών στο Συμβούλιο μνημείων Νοτίου Αιγαίου, δείχνουν για ακόμα μια φορά την εμμονή και αγωνία της προέδρου Δέσποινας Κουτσούμπα και των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. του ΣΕΑ στο να αυτοπαρουσιάζονται ως οι μοναδικοί στυλοβάτες της προστασίας των Μνημείων, επισημαίνοντας μάλιστα ότι, στα Συμβούλια Μνημείων, η πλειοψηφία των μελών θα πρέπει να ανήκει στον κλάδο των Αρχαιολόγων (!).

Κάνουμε σαφές ότι, ως ΕΜΔΥΔΑΣ, δεν έχουμε ποτέ ανεχθεί, και ουδέποτε θα ανεχθούμε, από κανέναν να λασπολογεί εις βάρος συναδέλφων Μηχανικών. Η προστασία των αρχαιολογικών χώρων, των ιστορικών τόπων και των μνημείων, είναι αρμοδιότητα όλων των κλάδων που ασχολούνται με αυτό, ο καθένας βέβαια από τη δική του θέση. Ας αφήσουν πια η πρόεδρος Δέσποινα Κουτσούμπα και τα μέλη του Δ.Σ. του ΣΕΑ τους συναδέλφους να κάνουν τη δουλειά τους, ανεξάρτητα από κλάδο και ειδικότητα.

 

Για τη Δ.Ε. του Τμήματος ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής του ΥΠΠΟΑ

Ο Πρόεδρος
Σταύρος Τσάβαλος

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Τηλ.: 6944/905164
Email: [email protected]