Ενημέρωση

Απαντήσεις στα ερωτήματα για τον Σύνθετο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό: «Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για την ανέγερση κτιριακού συγκροτήματος της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα»

Απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν από τους συμμετέχοντες σχετικά με τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για την ανέγερση κτιριακού συγκροτήματος της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα».