Δράσεις

Ανοιχτή Συνάντηση με θέμα «Προτάσεις τροποποίησης/βελτίωσης της Υ.Α. περί Νέου πλαισίου διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων»

Ώρα: 17:00-20:00
Θέση: Γραφεία ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, Βρυσακίου 15 Αθήνα
Είσοδος ελεύθερη

Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων και η Μόνιμη Επιτροπή του «Β3 – Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί» διοργανώνει Ανοιχτή Συνάντηση με θέμα

«Προτάσεις τροποποίησης/βελτίωσης της Υ.Α. περί Νέου πλαισίου διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014, ώρα 17:00 έως 20:00 στα γραφεία του Συλλόγου (Κλάδου & Βρυσακίου 15, Μοναστηράκι)