Ενημέρωση

Ανακοίνωση ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ για τις παρεμβάσεις στον Λόφο του Στρέφη

Α.Π. 66430 / Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2021

Ανακοίνωση ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ για τις παρεμβάσεις στον Λόφο του Στρέφη

Με την πρόσφατη (18/1ου/2021) συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας για την αποδοχή δωρεάς ιδιωτικής εταιρείας, μέσω ενός κατά την άποψή μας ασαφούς μηχανισμού (προβάλλεται το Πρόγραμμα «Υιοθέτησε την πόλη σου» αλλά και μια διαδικασία που προσομοιάζει με ΣΔΙΤ), γεννώνται σοβαρές ανησυχίες ανάμεσα στους κατοίκους των Εξαρχείων και όχι μόνο, για όσα επίκεινται στον λόφο του Στρέφη.

Παράλληλα επανέρχεται στο προσκήνιο η συζήτηση (βλ., ενδεικτικά, παρεμβάσεις ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για την ΟΜΟΝΟΙΑ, τον ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ και όχι μόνο), που αφορά στη θεσμική και δεοντολογικά άρτια διαχείριση του Δημόσιου Χώρου.

Για τον ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή καμμιά άλλη διαδικασία σημαντικών παρεμβάσεων σε αξιόλογους Δημόσιους Χώρους των πόλεων, από εκείνη που διασφαλίζει διαφάνεια και διαβούλευση ως προς τις προθέσεις, διαδικασία συνεκτίμησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων και εφόσον οι παρεμβάσεις εμπεριέχουν Αρχιτεκτονικό μελετητικό αντικείμενο (ανάπλαση, διαμορφώσεις χώρων, κτιριακά έργα) διαγωνιστική διαδικασία, ώστε να εξασφαλιστεί το βέλτιστο αποτέλεσμα. Οποιαδήποτε μορφή ανάπλασης απαιτεί Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό.

Η κλίμακα του χώρου και του έργου στον λόφο του Στρέφη, η θέση του και η σημασία του για το κέντρο της πόλης της Αθήνας και όχι μόνο, καθιστά απαγορευτική οποιαδήποτε κίνηση «υιοθέτησής» του από ιδιωτικό φορέα, χωρίς να προηγηθεί η απαιτούμενη διαδικασία διερεύνησης της σκοπιμότητας και προγραμματισμού των έργων με θεσμικά αποδεκτό τρόπο.

Ο Δήμος της Αθήνας οφείλει να αναλάβει την ευθύνη του επισπεύδοντα των παραπάνω ενεργειών, διασφαλίζοντας παράλληλα στη σημερινή του χρήση και λειτουργία, την καθημερινότητα εκείνη που οφείλει στους δημότες του (με ή χωρίς χορηγίες).

Οι αιρετοί εκπρόσωποι της κοινωνίας στην Τοπική της Αυτοδιοίκηση δεν έχουν δικαίωμα διαχείρισης του κοινόχρηστου δημόσιου χώρου με όρους που τον αποκόβουν από τους πολίτες που τον δικαιούνται.

Ο Δήμος που συγκεντρώνει τον μισό πληθυσμό της χώρας, οφείλει να αποτελεί φωτεινό παράδειγμα χρηστής διαχείρισης των θεμάτων που αφορούν στον Δημόσιο Χώρο και το κοινό συμφέρον και να διασφαλίζει το καλύτερο μέλλον για την κοινωνία των πολιτών του.

Η σύμβαση που έχει ήδη δημοσιοποιηθεί από πολλούς συλλογικούς φορείς μεταξύ του Δήμου της Αθήνας και της εταιρείας PRODEA, εφόσον ισχύει, θα πρέπει να ελεγχθεί ως προς την παραβίαση των παραπάνω όρων και αρχών.

Ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ θα ενισχύσει όποια προσπάθεια διασφαλίζει τους όρους χρηστής διαχείρισης των δημόσιων χώρων και θα σταθεί απέναντι σε κάθε πρωτοβουλία που θα διαχειρίζεται το Δημόσιο Χώρο ερήμην των θεσμικών διαδικασιών και των πολιτών αυτής της πόλης.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Ξυνομηλάκης