Εκπαίδευση

Ανακοίνωση για τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια

ΑΠ 69158 / Αθήνα 6 Μαρτίου 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια

Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων υποστηρίζει κάθε πρωτοβουλία που συντάσσεται με τις δράσεις όλων των πολιτών που μάχονται για την ποιότητα και την πληρότητα της εκπαίδευσης, σε ιεραρχημένα επίπεδα γνώσης και εξειδίκευσης, με τρόπο που διασφαλίζει την καλύτερη απόδοση σε πνευματικό, τεχνικό και παραγωγικό επίπεδο και την ποιότητα ζωής.

Προβλέψεις του συγκεκριμένου νομοσχεδίου για την Ανώτατη Εκπαίδευση, που μέσω παραρτημάτων, δίνουν τη δυνατότητα ίδρυσης Πανεπιστημίων σε μη κρατικούς εκπαιδευτικούς φορείς, χωρίς να έχει προηγηθεί η θεσμοθετημένη ιεράρχηση του παραγωγικού χώρου, επιτείνουν τα υφιστάμενα ελλείματα σε επίπεδο σπουδών και σε επίπεδο γνώσης και αποδίδουν δικαιώματα σε όσους δεν έχουν το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων ή δεξιοτήτων, που διασφαλίζει την ασφάλεια των πολιτών και της κοινωνίας.

Θεωρούμε ότι τέτοιες προτάσεις ευρίσκονται εκτός των συνταγματικών προβλέψεων όπως αυτές ισχύουν και πρέπει να αποσυρθούν.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Ξυνομηλάκης

Η Γενική Γραμματέας
Τζούλια Τσαλίκη