Ενημέρωση

Ανακοίνωση Νέου Κινήματος Αρχιτεκτόνων : Διαχωρίζουμε τη θέση μας από την πλειοψηφία και στο Τμήμα Αττικής του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Ανακοίνωση της γραμματείας του Νέου Κινήματος Αρχιτεκτόνων μετά από απόφαση της Ολομέλειας της 19/11/2015

 

Το Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων πριν 9 μήνες συμμετέσχε στη συγκρότηση του προεδρείου του ΔΣ του Τμήματος Αττικής του Συλλόγου σε συνεργασία με τη Συσπέιρωση και την ΑΚΕΑ, επιδιώκοντας μέσα από μια πλειοψηφία με παρελθόν επιμέρους συνεργασιών να συμβάλει στην αναγέννηση του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ. Στη συνέχεια, 4 μήνες αργότερα δεν πήρε μέρος στη σύμπραξη της ετερόκλητης πλειοψηφίας που συγκρότησε το ΔΣ του Πανελλήνιου Συλλόγου, εκτιμώντας ότι αυτή δεν θα υπηρετούσε  την αναστροφή της πορείας του Συλλόγου που βρίσκεται υπό κατάρρευση.

Σήμερα το Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων είναι υποχρεωμένο να διαχωρίσει τις ευθύνες του από τις δύο προαναφερθείσες παρατάξεις και να καλέσει τον συν. Χρήστο Σελιανίτη να παραιτηθεί από τη θέση του ειδικού γραμματέα του ΔΣ του Τμήματος Αττικής του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.

Μερικοί βασικοί και ενδεικτικοί λόγοι για την απόφαση αυτή, που σχετίζονται με τη λειτουργία του Τμήματος Αττικής, είναι οι εξής:

Το Τμήμα Αττικής διοικείται και λειτουργεί με έναν απίστευτα αποδιοργανωτικό, αποσπασματικό και χαλαρό τρόπο. Το ίδιο χαλαρή ήταν και η αντίδραση του προέδρου (Συσπείρωση) και της γ.γ. του ΔΣ (ΑΚΕΑ) στα σχετικά διαβήματα του εκπροσώπου του Νέου Κινήματος και αν. γραμματέα του ΔΣ σχετικά με την κατάσταση αυτή.

Χαρακτηριστικό της κατάστασης στο Τμήμα Αττικής είναι ότι τα Πρακτικά των συνεδριάσεων, και όχι όλα, στάλθηκαν για τυχόν παρατηρήσεις στα μέλη του ΔΣ μόνο μετά από το διάβημα του εκπροσώπου του Νέου Κινήματος, με καθυστέρηση 8 μήνών ή 18 συνεδριάσεων. Κανείς μέχρι τώρα δεν μπορούσε να κάνει αναδρομή για να εκτιμήσει με στοιχεία τη μέχρι σήμερα πορεία.

Ενώ έχουν περάσει 9 μήνες από τη συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα δεν έχει καν συνταχθεί προϋπολογισμός του Τμήματος, το οποίο, όπως είναι γνωστό, διαχειρίζεται το συντριπτικό ποσοστό των συνδρομών, που πλέον αποτελούν το σχεδόν αποκλειστικό έσοδο του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ. Χωρίς κανένα σχεδιασμό γίνονται προτάσεις συγκέντρωσης χρημάτων για “αυτοχρηματοδοτούμενες (!) δράσεις“, ενώ από τους παρακρατούμενους για 8 μήνες (μέχρι σήμερα) μισθούς των υπαλλήλων της γραμματείας του Συλλόγου “χρηματοδοτούνται” τα πάγια (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ) των γραφείων του Συλλόγου και του Ξενώνα Στάμου Στούρνα!

Οι λίγες επιτροπές του τμήματος, που λειτουργούν ατύπως, έχουν μάλλον τη μορφή παρέας και αυτοτελούς δράσης και όχι κανονικής συλλογικής διαδικασίας.

Όμως  σοβαρότερος ακόμα λόγος για τον οποίο το Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων αναγκάζεται σήμερα να διαχωρίσει τη θέση του από τη Συσπείρωση και την ΑΚΕΑ είναι τα τεκταινόμενα στο ΔΣ του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ. Μεταξύ αυτών ενδεικτικά:

Με την υποστήριξη της προέδρου, που ανήκει στη Συσπείρωση, και την ανοχή (λευκό σε δύο συνεδριάσεις και απουσία σε μία) του εκπροσώπου της ΑΚΕΑ, μετά από συζήτηση σε τρεις συνεδριάσεις, πάρθηκε απόφαση να συμμετάσχει ο Σύλλογος στο πρόγραμμα Erasmus της ΕΕ ARCHIMEDES που υπονομεύει τις μακροχρόνιες διεκδικήσεις του κλάδου για τα επαγγελματικά του δικαιώματα. Σκοπός του προγράμματος είναι, στις χώρες του “Ευρωπαϊκού Νότου”, οι οποίες “…έχουν ισχυρά επηρεαστεί από την οικονομική κρίση,…να αναπτυχθούν προτάσεις σχετικές με τις μορφές και το περιεχόμενο της αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης, που θα εξασφαλίσουν ώστε να επιτευχθεί ένας πιο απασχολήσιμος και προσαρμόσιμος αρχιτέκτονας”.

Η πρόεδρος του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ (Συσπείρωση) ορίστηκε τακτική εκπρόσωπος του Συλλόγου στο ΚΕΣΑ χωρίς να προηγηθεί προς τους συναδέλφους δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπροσώπηση.

Σε επιστολή αφ’ ενός προς το ΤΕΕ και αφ’ ετέρου προς τα περιφερειακά τμήματα και τους περιφερειακούς Συλλόγους με την υπογραφή της προέδρου του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ (Συσπείρωση) απονέμονται εύσημα στην προηγούμενη διοίκηση του Συλλόγου, της οποίας τα πεπραγμένα είχαν καταψηφιστεί από τη Συσπείρωση(!), όπως κι αν ονομάζεται αυτό.

Ο ψηφισμένος πριν ένα χρόνο από την εκλογοαπολογιστική Αντιπροσωπεία προϋπολογισμός του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, που την ύπαρξή του αγνοούσε (!) μέχρι πριν μερικές μέρες η Ταμίας (FORUM Θεσσαλονίκης), δεν έχει σχέση με την οικονομική πραγματικότητα του Συλλόγου και δεν έχει κανείς ασχοληθεί με την αναμόρφωσή του.

Συμπερασματικά, δεν έχουμε να κάνουμε με την εκκίνηση μιας πορείας αναγέννησης του Συλλόγου. Η πορεία προς την καταστροφή του συνεχίζεται, μόνο που τα πρόσωπα έχουν αλλάξει θέσεις και ενεργούν ανεξάρτητα από τις διακηρύξεις των παρατάξεων, οι οποίες είναι κατά την εκτίμησή μας περισσότερο παρέες. Σε γενικές γραμμές εξυπηρετούνται ή γίνονται ανεκτές προσωπικές επιδιώξεις “κινηματικές” ή ιδιοτελείς. Το Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων, όπως καθ’ όλα τα 25 χρόνια της πορείας του, θα συνεχίσει να δουλεύει στον Σύλλογο με προτάσεις αλλά και πρακτική δουλειά, όσο το επιτρέπουν οι δυνάμεις που συσπειρώνει, χωρίς όμως να αναλαμβάνει πλέον ευθύνη για τις ενέργειες της πλειοψηφίας ούτε στο Τμήμα Αττικής.