Ενημέρωση

Αίτημα προς ΥΠΕΝ για παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με την Υ.Α. Αριθμ. πρωτ. οικ. 26804, Νέο πλαίσιο διενέργειας των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών

Προς: Τη Γενική Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ, κα Ειρήνη Κλαμπατσέα

Θέμα:  Διευκρινίσεις σε σχέση με την Υ.Α. Αριθμ. πρωτ. οικ. 26804, Νέο πλαίσιο διενέργειας των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών

Αξιότιμη κα Γενική Γραμματέα,

Μας κοινοποιήθηκε από τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Λάρισας η υπ’ αριθμ. 009/01.11.2018 επιστολή του (συνημμένη), με την οποία ζητά διευκρινίσεις σε σχέση με την Υ.Α. Αριθμ. πρωτ. οικ. 26804, Νέο πλαίσιο διενέργειας των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών και γενικά των Διαγωνισμών Μελετών με απονομή βραβείων, ΦΕΚ 1427/Β/16-6-2011.

Συγκεκριμένα, τέθηκε το ερώτημα κατά πόσο είναι επιτρεπτό, με βάση την Υ.Α, για ένα αξιόλογο έργο δημοσίου χαρακτήρα, εφόσον χρηματοδοτείται η μελέτη του από ιδιωτικό φορέα, να απαλλάσσεται από την υποχρέωση διενέργειας Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού.

Το ζήτημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί η εμπειρία και σχετικές αποφάσεις ανώτατων δικαστικών αρχών έχουν καταδείξει ότι με τέτοιες ενέργειες καταστρατηγείται έμμεσα όλη η διάταξη για τα αξιόλογα έργα και τους Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς.

Το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων συναινώντας στις εύλογες ανησυχίες που εκφράζει το κείμενο της επιστολής των συναδέλφων, αφού επικοινώνησε μαζί τους ενημερώθηκε ότι δυστυχώς δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα κάποια απάντηση από τις υπηρεσίες σας που να διευκρινίζει/ρυθμίζει το θέμα.

Παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκριση των υπηρεσιών σας ώστε να απαντηθεί με τη σχετική ερμηνεία το ζήτημα που έχει τεθεί, καθώς θεωρούμε ότι είναι καίριο για την προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος να εξασφαλίζεται μια ιδιαίτερη ποιότητα σχετικά με το παραγόμενο αρχιτεκτονικό έργο, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Επιπλέον, η τεκμηρίωση και ολοκληρωμένη διερεύνηση που ένας Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός διασφαλίζει, αφορά στο επαγγελματικό αντικείμενο του συνόλου της αρχιτεκτονικής κοινότητας που βρίσκει σημαντική και ποιοτικά αναβαθμισμένη επαγγελματική διέξοδο στους Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς.

 

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Ξυνομηλάκης