Ενημέρωση

Αίτημα άμεσης επαναδιατύπωσης της παρ. 5 του άρθρου 3 της Υ.Α. «Τεύχος Οδηγιών για τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.)»

Προς:

Τον Υφυπουργό Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ
κο Δημήτριο Οικονόμου
Αμαλιάδος 17, 11523 Αθήνα

Κοινοποίηση:

  • Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ
    κο Ευθύμιο Μπακογιάννη
  • Διευθύντρια Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών & Αδειοδοτήσεων ΥΠΕΝ, κα Αθηνά Σκάρλα

Θέμα:  Αίτημα άμεσης επαναδιατύπωσης της παρ. 5 του άρθρου 3 της Υ.Α. «Τεύχος Οδηγιών για τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.)»

Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,

Το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων ζητά την άμεση επαναδιατύπωση της παρ. 5 του άρθρου 3 της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/11170/321 ΦΕΚ 313/Β/06-02-2020 «Τεύχος Οδηγιών για τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.)», όπως παρακάτω:

 «5. Τα Σ.Α. , σε ό, τι αφορά στα ιδιωτικά έργα, ασκούν τις αρμοδιότητές τους ανεξαρτήτως εάν κατά τη διαδικασία και με βάση τα χαρακτηριστικά της μελέτης, διαπιστώνουν τη μη τήρηση από τον κύριο του έργου των ισχυουσών διαδικασιών ανάθεσης.

Στις περιπτώσεις που αφορούν σε έργα δημοσίου ενδιαφέροντος και όταν κρίνουν ότι πληρούνται οι όροι για τη διενέργεια Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, τα ΣΑ τεκμηριώνουν την άποψή τους και παραπέμπουν το θέμα στην αρμόδια για τη διοργάνωση του ΑΔ αρχή και, με βάση την δ του άρθρου 7 (*) και την 1ε (**) του άρθρου 14 του νόμου 4495/17όπως ισχύει, στο ΚΕΣΑ».

Είμαστε στη διάθεσή σας εφόσον θελήσετε να σας εκθέσουμε λεπτομερώς τις απόψεις μας και το σκεπτικό της προτεινόμενης από τον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ άποψης επί του θέματος.

Με εκτίμηση,

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Ξυνομηλάκης

 

Σχετικό απόσπασμα από την ΥΑ.

5. Τα Σ.Α. ασκούν τις αρμοδιότητές τους ανεξαρτήτως εάν κατά τη διαδικασία και με βάση τα χαρακτηριστικά της μελέτης, διαπιστώνουν τη μη τήρηση από τον κύριο του έργου των ισχυουσών διαδικασιών ανάθεσης, ή την εξαίρεση μελέτης τεχνικού έργου από το χαρακτηρισμό ως αξιόλογου κατά το εκάστοτε ισχύον πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων.

 

 

 

 

 


ΑΙΤΗΜΑ

pdf
621 KB