… αυτοί που φεύγουν

Αικατερίνη – Πολυξένη Αναστασάκου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ –ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ

Αποφοίτησε ως Αρχιτέκτων από το Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής της Βενετίας.

Στην συνέχεια έλαβε Μεταπτυχιακό τίτλο από το ΕΜΠ στην Συντήρηση και αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων και συνόλων

Το 1991 διορίστηκε στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και υπηρέτησε στην Διεύθυνση Πολεοδομίας Ν. Πειραιά στο Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών, του Πολεοδομικού Σχεδιασμού ως προϊσταμένη και ως Διευθύντρια του Τμήματος Οικοδομικών Αδειών.

Πριν τον διορισμό της στο Ελληνικό δημόσιο ως ιδιώτης άσκησε το επάγγελμα του αρχιτέκτονα μηχανικού, αναλαμβάνοντας έργα. Η κυριότερη ασχολία της ήταν η αποκατάσταση σεισμοπλήκτων κτηρίων και η επισκευή και τμηματική ανακατασκευή διατηρητέων κτηρίων.

Μέλος πολλών επιτροπών όπως :

Μόνιμη Επιτροπή Γ.Ο.Κ. και Πολεοδομικών Εφαρμογών

Μόνιμης Επιτροπής Θεμάτων Γ.Ο.Κ. Και Πολεοδομικών Θεμάτων, στο Τ.Ε.Ε.

Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου

H EΞOΔIOΣ AKOΛOYΘIA ΘA ΓINEI THN TPITH 04/10/2022 ΣTIΣ 11:45 Π.M. ΣTO 3ο KOIMHTHPIO ΣTH NIKAIA, ΣTH MIKPH EKKΛHΣIA