Ενημέρωση

8η Γενική Συνέλευση Τμήματος Αττικής, Τρίτη 23 Ιουνίου 2015

Π ρ ο ς

τα μέλη ΣΑΔΑΣ – Τμήματος Αττικής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ  8η  Γ. Σ.  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

 

Η  Γενική Συνέλευση των μελών του Τμήματος Αττικής την Τρίτη, 16.06.2015, δεν πραγματοποιήθηκε, λόγω έλλειψης απαρτίας.

 

Η Συνέλευση θα συγκληθεί οριστικά την Τρίτη, 23.06.2015,  ώρα 18:30, στο Αμφιθέατρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – ΤΕΕ (Νίκης 4, Σύνταγμα, 1ος όροφος), οπότε σύμφωνα με το άρθρο 3.5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Τμήματος που σας επισυνάπτουμε, θα βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εκλογή Προέδρου  και  Γραμματέα  Γεν.  Συνέλευσης
 2. Προγραμματισμός Δράσεων
 3. Ασφαλιστικό
 4. Επαγγελματικά Δικαιώματα
 5. Ενημέρωση Δ.Σ. –  Ανακοινώσεις
 6. Τρέχοντα θέματα

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

 1. Κανονισμός Λειτουργίας του Τμήματος.
 2. Αποφάσεις ΔΣ με θέμα:

Προγραμματισμός Δράσεων καθώς και

 1. Οργανωτικά Μέτρα Αποκέντρωσης του Τμήματος για την εφαρμογή του Προγραμματισμού Δράσεων

(τα δυο προηγούμενα αποτελούν και εισήγηση του ΔΣ προς την ΓΣ, για το 2ο θέμα της ΗΔ).

 1. Απόφαση ΔΣ με θέμα: Ασφαλιστικό (αποτελεί και εισήγηση του ΔΣ προς την ΓΣ, για το 3ο θέμα της ΗΔ).
 2. Απόφαση ΔΣ με θέμα: Επαγγελματικά Δικαιώματα (αποτελεί και εισήγηση του ΔΣ προς την ΓΣ, για το 3ο θέμα της ΗΔ).