Ενημέρωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην ομάδα εργασίας Μελέτη Επισκευής – Ανακαίνισης του κτιρίου της έδρας του Συλλόγου

ΜΑΪΟΣ 2013

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην ομάδα εργασίας Μελέτη Επισκευής – Ανακαίνισης του κτιρίου της έδρας του Συλλόγου   

– ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ