Επαγγελματικά Θέματα

Επιστολή – 3 Δεκεμβρίου 2010 – Σύσταση ομάδας εργασίας για τη σύνταξη των προδιαγραφών και της διακήρυξης ανάθεσης μελετών με θέμα τη «Θεσμοθέτηση μορφολογικών κανόνων δόμησης για κατοικία στις εντός και εκτός των οικισμών περιοχές των Δήμων…


Επιστολή – 3 Δεκεμβρίου 2010

Σύσταση ομάδας εργασίας για τη σύνταξη των προδιαγραφών και της διακήρυξης ανάθεσης μελετών με θέμα τη «Θεσμοθέτηση μορφολογικών κανόνων δόμησης για κατοικία στις εντός και εκτός των οικισμών περιοχές των  Δήμων του ν. 3852/2010 στις δώδεκα Περιφέρειες της χώρας»

 

Α.Π. 41893, Αθήνα 2 Δεκεμβρίου 2010

Προς:
Τον Υπουργό (Αν.) Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
κο Νίκο Σηφουνάκη
Αμαλιάδος 17
11523, Αθήνα

Θέμα:  Σύσταση ομάδας εργασίας για τη σύνταξη των προδιαγραφών και της διακήρυξης ανάθεσης μελετών με θέμα τη «Θεσμοθέτηση μορφολογικών κανόνων δόμησης για κατοικία στις εντός και εκτός των οικισμών περιοχές των  Δήμων του ν. 3852/2010 στις δώδεκα Περιφέρειες της χώρας»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Ανακοινώθηκε από τις 29/10/10 η σύσταση της αναφερόμενης στο θέμα ομάδας εργασίας του Υπουργείου σας.

Με την παρούσα επιθυμούμε να διατυπώσουμε τη διαφωνία μας με τη «θέσπιση μορφολογικών κανόνων» για τη δόμηση. Η άσκηση της αρχιτεκτονικής οφείλει να είναι ελεύθερη όπως θεσπίζεται και διασφαλίζεται από τις διεθνείς συνθήκες.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο ΣΑΔΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων οφείλει να παραμένει στη διάθεση της διοίκησης για συνεργασία και συμμετοχή σε κάθε είδους επιτροπή που έχει σχέση με τα επιστημονικά και τα επαγγελματικά του ενδιαφέροντα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ