Ενημέρωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 – Θέμα: “Μελέτες μορφολογικών κανόνων δόμησης και αρχιτεκτονικής”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Δελτίο Τύπου για μελέτες μορφολογικών κανόνων δόμησης και αρχιτεκτονικής

 

 

Α.Π. 44319
Αθήνα 30 Σεπτεμβρίου 2011

 

ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Με αφορμή την πρόσκληση από το ΥΠΕΚΑ για εκπόνηση σχετικών μελετών ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η καταγραφή των μορφολογικών, ρυθμολογικών και τυπολογικών χαρακτηριστικών, όπως αυτά αναπτύσσονται και εξελίσσονται με την πάροδο του ιστορικού χρόνου, στους οικισμούς και στα κτίρια ανά την επικράτεια, αποτελεί υποχρέωση της αρχιτεκτονικής κοινότητας.

Μέσω της αρχιτεκτονικής (θεωρίας, αποτύπωσης, ερμηνείας και της εκάστοτε σύγχρονης δημιουργίας), καταγράφεται και εξελίσσεται η ακίνητη πολιτιστική και φυσική κληρονομιά ενός λαού. Κατ’ επέκταση μελετώνται αλληλένδετα οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες εντός των οποίων γεννήθηκαν, διαμορφώθηκαν οι ρυθμοί, οι τύποι και οι αρχιτεκτονικές μορφές που αναπτύχθηκαν και παραδόθηκαν στις επόμενες γενιές.

Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων ήδη, με προγενέστερο έγγραφό του (Α.Π. 41893/02.12.2010), εξέφρασε την ανησυχία του για τη «θέσπιση υποχρεωτικών ή συνιστώμενων ή προτεινόμενων μορφολογικών κανόνων» για τη δόμηση. Η ιδεολογική “ασάφεια”, που χαρακτηρίζει την επιβολή κανόνων στην τέχνη γενικότερα, επιτείνεται από το γεγονός ότι στην Ελλάδα αρχιτεκτονούν οι πάντες και μάλιστα για ανεξήγητους λόγους προστατεύονται, έτσι ώστε να διαιωνίζεται η κακοδαιμονία στο Ελληνικό τοπίο, να πλαστογραφείται η ιστορική καταγραφή και να παραβιάζεται η διεθνής Αρχιτεκτονική ηθική και νομιμότητα.

Ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ επιθυμεί, για μια ακόμη φορά, να επισημάνει προς την πολιτεία τον κίνδυνο της παρερμηνείας που ελλοχεύει πίσω από τέτοιου είδους μελέτες, αν θεωρηθούν συνταγές άσκησης Αρχιτεκτονικής “εκ των ενόντων”, διασύροντας ταυτόχρονα το πολιτιστικό επίπεδο ενός ολόκληρου κλάδου, που δοκιμάζεται συχνά από αναχρονιστικές πολιτικές. Πρέπει να καταστεί σαφές ότι η καταγραφή της Αρχιτεκτονικής κληρονομιάς σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί περιληπτικό οδηγό άσκησης νεοπαραδοσιακής αρχιτεκτονικής.

Η αρχιτεκτονική οφείλει να ασκείται ελεύθερα όπως θεσπίζεται και διασφαλίζεται από τις διεθνείς συνθήκες. Με αφορμή τα παραπάνω, καλούμε τους Έλληνες Αρχιτέκτονες, από όποια θέση και ευθύνη έχουν στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, να προασπίσουν την ελεύθερη αρχιτεκτονική δημιουργία και να απαιτήσουν την θεσμική αποκατάσταση του ρόλου του Αρχιτέκτονα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα του σύγχρονου πολιτισμού. Η άσκηση της αρχιτεκτονικής από τους αρχιτέκτονες δεν είναι δικαίωμα των αρχιτεκτόνων, είναι υποχρέωση κάθε πολιτισμένου λαού.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ

 

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ

 

 

Ψήφισμα της Αντιπροσωπείας