Ενημέρωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 – Θέμα: “Νέος Οικοδομικός Κανονισμός”

deltiatypouΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

Ανακοίνωση ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ σχετικά με νέο Οικοδομικό Κανονισμό 

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ σχετικά με νέο Οικοδομικό Κανονισμό


Α.Π. 45137
Αθήνα 2 Μαρτίου 2012

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

 

Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων διαμαρτύρεται έντονα καθώς το ΥΠΕΚΑ φέρνει προς δημόσια διαβούλευση και ψήφιση ένα νέο νομοσχέδιο, τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, που αφορά στο μέλλον της ποιότητας ζωής μέσα από την παραγωγή δομημένου χώρου, δίνοντας χρόνο μόλις 6 ημερών. Ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ απαιτεί ανοικτή διαβούλευση με χρόνο που θα σέβεται τη βαρύτητα του αντικειμένου και την έννοια της λέξης διαβούλευση.

Παράλληλα, ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ εκφράζει την ένστασή του στη διαδικασία προετοιμασίας ενός τόσο σημαντικού νομοσχεδίου, τονίζοντας ότι για άλλη μια φορά αγνοήθηκε η δυνατότητα συνδιαμόρφωσης της νομοθεσίας που αφορά την καθημερινή, αξιοπρεπή άσκηση του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα, με τον κατεξοχήν αρμόδιο για το θέμα αυτό Σύλλογο. Τονίζει δε, ότι ποτέ δεν κλήθηκε να συμμετάσχει στην επεξεργασία οποιουδήποτε νομοσχεδίου αφορά στην αλλαγή των θεσμών που αφορούν στη δόμηση.

Ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ έχει, μέσω των επιτροπών του, μελετήσει όλες εκείνες τις παραμέτρους που θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη για την σύνταξη του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού διαμορφώνοντας ολοκληρωμένη άποψη. Τις θέσεις μας τις δημοσιοποιήσαμε όταν και όπου είχαμε την ευκαιρία.

Στη διάρκεια των τελευταίων μηνών, ψηφίζονται ακατάπαυστα αποσπασματικές θεσμικές αλλαγές και μάλιστα με σειρά θεσμοθέτησης αντίστροφη από την επιστημονικά παραδεκτή. Όπως αποδεικνύεται ήδη από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εφαρμογή τους, οι νόμοι αυτοί είναι ασύνδετοι μεταξύ τους και ελλιπείς.

O ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

καλεί

• τα μέλη του, να συμμετάσχουν μαζικά στη δημόσια διαβούλευση καταθέτοντας τις απόψεις τους,

• το Υπουργείο, να παρατείνει το διάστημα της διαβούλευσης και να αποδεχτεί, έστω και την τελευταία στιγμή, την αξία ενός ουσιαστικού διαλόγου.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΥΡΤΩ ΔΕΣΠΟΤΙΔΗ

 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΑΡΑΣ

 

 

Ψήφισμα της Αντιπροσωπείας