Επαγγελματικά Θέματα

ΣτΕ 2516/2009 – Θέμα: Παράνομος χαρακτηρισμός διατηρητέου κτιρίου ως επικίνδυνα ετοιμόρροπης οικοδομής

Περίληψη

 

Η πράξη χαρακτηρισμού οικοδομής ως επικίνδυνα ετοιμόρροπης εκδίδεται με διαφορετική διαδικασία και έχει διαφορετικές έννομες συνέπειες από την πράξη χαρακτηρισμού οικοδομής ως απλώς ετοιμόρροπης. Πρέπει να αιτιολογείται ειδικά, τόσο ως προς τη φύση και το μέγεθος των ελλείψεων ή ζημιών της οικοδομής, όσο και ως προς την αξιολόγηση των διαπιστώσεων αυτών σε σχέση με την ασφάλεια της οικοδομής από στατική και δομική άποψη.

 

Ο χαρακτηρισμός διατηρητέας οικοδομής ως επικίνδυνα ετοιμόρροπης επιτρέπεται, μόνον όταν η αρμόδια επιτροπή αποκλείει με ειδική αιτιολογία τη δυνατότητα διάσωσης του κτιρίου με ηπιότερα μέσα, οπότε και θα συντρέχει περίπτωση ανάκλησης της σχετικής πράξης χαρακτηρισμού.

 

κατεβάστε το αρχείο