Διεθνείς Συνεργασίες

Συνεργασία – ορισμός συνάντησης

 Α.Π. 32031, Αθήνα 20 Μαΐου 2004

Προς
Την UIA – Ελληνικό Τμήμα

Κοινοποίηση: 1. Πρόεδρο ΤΕΕ, κ. Γ.Αλαβάνο,
2. ΤΕΕ, Υπεύθ. Διεθνών Σχέσεων, κ. Σ.Ταχμιτζόγλου
Καρ.Σερβίας 4, 10562 Αθήνα

 

Θέμα: Συνεργασία – ορισμός συνάντησης

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων επιδιώκει με επιμονή την καλύτερη συνεργασία με το ΤΕΕ και άλλους φορείς που σχετίζονται με διεθνείς εκπροσωπήσεις για θέματα αρχιτεκτονικής.

Ειδικά για τα θέματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων και διεθνών σχέσεων οργανώνει γραφείο CAE στον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και προσπαθεί να πετύχει την καλύτερη δυνατή συνεννόηση και συνεργασία με τους εκπροσώπους του ΤΕΕ.

Για το λόγο αυτό, και όχι μόνο, πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με τον Πρόεδρο και τη Δ.Ε. του ΤΕΕ με στόχο την καλύτερη συνεργασία σε πολλούς τομείς και μεταξύ αυτών για τα θέματα διεθνών σχέσεων.

Εκτιμούμε ότι τα θέματα αρχιτεκτονικής σε Εθνικό επίπεδο, πρέπει να έχουν ως σημείο αναφοράς και την Εθνική Οργάνωση Αρχιτεκτόνων. Κατ’ αυτήν την έννοια (όπως και στο παρελθόν που απευθυνθήκαμε σε εσάς με επιστολή μας), επανερχόμαστε ζητώντας τη βελτίωση της συνεργασίας μας που εν πολλοίς βρίσκεται σε μη ικανοποιητική κατάσταση.

Οι δράσεις που προγραμματίζονται από την UIA και το Ελληνικό Τμήμα ενδιαφέρουν τον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και επιπλέον ορισμένες δράσεις μας μπορεί να τύχουν κοινής προβολής και υλοποίησης.

Συμπερασματικά θεωρούμε πως η μόνιμη διασύνδεση ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και UIA είναι επιβεβλημένη και γι’ αυτό προτείνουμε μια συνάντηση εργασίας στα γραφεία μας. Ακριβώς η διασύνδεση αυτή, η ανταλλαγή απόψεων για δράσεις και εκδηλώσεις, για μείζονα θέματα αρχιτεκτονικού προβληματισμού, για την ενίσχυση του site του Συλλόγου με τις δράσεις της UIA και άλλα θέματα που μπορεί να προταθούν, πρέπει να συζητηθούν.

Το εν γένει πλαίσιο συνεργασίας για όλα τα θέματα διεθνών σχέσεων συζητήσαμε και με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ συμφωνώντας στην επίσπευση των υλοποιήσεων.

Είμαστε στη διάθεσή σας, συναδελφικά,

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ


Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θ. ΠΑΠΠΑΣ