Ενημέρωση

18ο Συνέδριο Σκυροδέματος

18o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

29.3.2018-31.3.2018 

Ίδρυμα Ευγενίδου

 

Έχουν εγκριθεί 230 περιλήψεις! – Η ημερομηνία υποβολής παρατείνεται έως  τις 25.9.2017, ώστε να μπορέσουν αυτοί που έστειλαν μία άριστη περίληψη εκπρόθεσμα να συμμετάσχουν στο Συνέδριο, αλλά και όσοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και δεν έχουν ακόμη προλάβει να αποστείλουν την περίληψή τους,  να έχουν τη δυνατότητα να το πραγματοποιήσουν.

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/INTER_RELATIONS/events/events2017/18oSkyrodema