Επαγγελματικά Θέματα

ΤρΔΠρΠειρ 126/2010 – Θέμα : Αγωγή αποζημίωσης – Γενικός οικοδομικός κανονισμός – Υποχρέωση τοποθέτησης στηθαίου

Περίληψη :

Εγινε δεκτό ότι, κατά την έννοια της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 89 του Ν.Δ. 8/1973 «Περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού», η υποχρέωση τοποθέτησης στηθαίου (συμπαγούς ή κιγκλιδωτού) υψηλότερου του 1 μέτρου αφορά όχι μόνον τις περιπτώσεις δωματίων, εξωστών κλιμάκων και δαπέδων υποκείμενων αλλά και υποκείμενων της στάθμης του περιβάλλοντος χώρου. Στο πλαίσιο αυτό, έγινε δεκτή αγωγή αποζημίωσης κατά Νοσοκομείου, που άσκησε ιδιώτης για τον τραυματισμό του από πτώση σε φωταγωγό του Νοσοκομείου, με το σκεπτικό ότι το ύψος του κιγκλιδώματος, ανερχόμενο σε 70 εκατοστά του μέτρου, υπολειπόταν του νομίμου και ότι η παράλειψη κατασκευής του κιγκλιδώματος στο προσήκον ύψος ήταν από μόνη της ικανή, κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, να επιφέρει τον τραυματισμό του ανωτέρω, αφού το εν λόγω κιγκλίδωμα δεν ήταν δυνατό να συγκρατήσει το σώμα της ενάγουσας, όταν αυτή έχασε την ισορροπία της.

 

κατεβάστε το αρχείο