Δράσεις

“ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ” 11ο Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Συνέδριο – 17-20.03.2011

Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου, έχουν ορισθεί ως ακολούθως:

1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

• Ιστορική αναδρομή της σχέσης αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης και επαγγέλματος.
• Προγράμματα σπουδών των Αρχιτεκτονικών Σχολών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Προπτυχιακά – Μεταπτυχιακά.
• Η έρευνα για την αρχιτεκτονική.
• Ακαδημαϊκές και επαγγελματικές ισοτιμίες πτυχίων.
• Πρακτική επαγγελματική εξάσκηση.
• Συνεχιζόμενη εκπαίδευση.
• Η αρχιτεκτονική στη Μέση εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών.

2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

• Άδεια άσκησης επαγγέλματος – Μητρώα μελετητών – Στατιστικά μεγέθη.
• Επαγγελματικά δικαιώματα και αντιστοίχιση με αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών – Φορέας χορήγησης επαγγελματικών δικαιωμάτων και καθορισμός αρμοδιοτήτων και διακριτών ρόλων σε Αρχιτέκτονες, Μηχανικούς και λοιπές συναφείς ειδικότητες.
• Ασφαλιστικά θέματα.

3. ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

• Τα πεδία άσκησης του επαγγέλματος: μετεξελίξεις και προοπτικές.
• Τεχνολογικές εξελίξεις.
• Το περιβαλλοντικό ζήτημα.
• Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης.
• Συνέργεια στο επάγγελμα του αρχιτέκτονα.
• Η δημόσια διοίκηση και η μάστιγα της γραφειοκρατίας. Πολεοδομικά γραφεία.
• Αναθέσεις μελετών δημοσίου.
• Αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί.

4. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ – ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

• Κοινοτικές Οδηγίες για την αρχιτεκτονική εκπαίδευση και το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα.
• Οι θέσεις του Συμβουλίου των Αρχιτεκτόνων της Ευρώπης CAE, της UIA, της UMAR, άλλων Ευρωπαϊκών Αρχιτεκτονικών Επιμελητηρίων, του ΤΕΕ, εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Ελληνικών Κομμάτων καθώς και της Κυβέρνησης.

5. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ

• Ιστορική αναδρομή.
• Δημόσιος – Ιδιωτικός τομέας / Κέντρο – Περιφέρεια.
• Οι επιπτώσεις των αναπτυξιακών πολιτικών στην ελληνική περιφέρεια και πόλη.
• Νησιωτική πολιτική. Το Αιγαίο χώρος ανάπτυξης υπερτοπικής σημασίας.
• Νομοθεσία (Πολεοδομική, ΕΠΑΕ, Αρχαιολογικός νόμος κλπ.).
• Το ζήτημα των αυθαιρέτων.
• Νέες στρατηγικές για τη Χωροταξία, την Πολεοδομία και την Αρχιτεκτονική.
• Προβολή του αρχιτεκτονικού έργου (Αρχιτεκτονικός Τύπος, Εκθέσεις κλπ).
• Η Ελλάδα και η Αρχιτεκτονική σήμερα.

6. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

• Οι προτάσεις του Συνεδρίου για τη συγκρότηση Θεσμικού πλαισίου Εθνικής Πολιτικής για την Αρχιτεκτονική.
• Εθνικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής.