Νομική Τεκμηρίωση του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ για την άσκηση του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα, σύμφωνα με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ και όπως ενσωματώθηκε αυτή στο ΠΔ 38/2010

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0Email this to someone

Νομική Τεκμηρίωση του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ για την άσκηση του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα, σύμφωνα με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ και όπως ενσωματώθηκε αυτή στο ΠΔ 38/2010