Διεθνείς Συνεργασίες

Διεθνής Διαγωνισμός UIA CELEBRATION OF CITIES IIΙ: “MAXMIX Cities”

Ο τρίτος Διεθνής Διαγωνισμός Ιδεών “Celebration of Cities”, ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια του 23ου Παγκοσμίου Συνεδρίου της UIA στο Τορίνο, στις 4 Ιουλίου 2008. Ο διαγωνισμός ανταλλαγής ιδεών είναι ανοιχτός σε αρχιτέκτονες και σπουδαστές αρχιτεκτονικής παγκοσμίως. Θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις: η πρώτη επιλογή θα γίνει σε εθνικό επίπεδο, από μια κριτική επιτροπή που θα οριστεί από το κάθε εθνικό τμήμα – μέλος της UIA. Οι μελέτες που θα επιλεγούν σε αυτή την πρώτη φάση (10 μελέτες ανά τμήμα) θα υποβληθούν στην κρίση μιας διεθνούς κριτικής επιτροπής η οποία θα καταλήξει στην τελική επιλογή των βραβείων.

Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από το Tμήμα της Κορέας στην UIA και την Ομοσπονδία Αρχιτεκτονικών Οργανώσεων (FIKA), σε συνεργασία με τα συμμετέχοντα εθνικά τμήματα της UIA.

Το θέμα του Διαγωνισμού “MAXMIX Cities” αναφέρεται στις δραστηριότητες, τα στοιχεία του δομημένου περιβάλλοντος και τους χώρους που «ανακατεύονται» με σκοπό οι πόλεις να προσφέρουν καλύτερη ποιότητα ζωής. Οι “MAXMIX Cities” αποτελούν την απάντηση στις πολλαπλές αντιφάσεις των σύγχρονων πόλεων.

Σκοπός είναι η ανάπτυξη ιδεών που θα απαντούν στο ερώτημα πώς μπορούμε να ανακατέψουμε στοιχεία της αστικής πραγματικότητας για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής στις σημερινές πόλεις με τρόπο που να αντανακλά τις επιθυμίες των πολιτών, με προτάσεις που να βασίζονται σε πραγματικές καταστάσεις.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ολόκληρος ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας: www.celebcities3.org
Η εγγραφή θα γίνει αποκλειστικά μέσω Pay Pal, το κόστος είναι 80 ευρώ για τους επαγγελματίες αρχιτέκτονες και 20 ευρώ για τους φοιτητές. Οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα της επιλογής τους, αλλά απαραιτήτως πρέπει να υποβληθεί και η μετάφραση σε αγγλικά ή γαλλικά.

 

ΒΡΑΒΕΙΑ

Ένα μεγάλο βραβείο αξίας 5.000,00 ευρώ θα απονεμηθεί σε κάθε κατηγορία συμμετεχόντων (σπουδαστές και επαγγελματίες). Επιπλέον, θα απονεμηθεί και ένα βραβείο αξίας 1.000,00 ευρώ ανά κατηγορία σε κάθε μία από τις 5 Περιοχές (Regions) της UIA.

Βασικές ημ/νίες:

Ερωτήσεις διαγωνιζομένων προς τους οργανωτές:
μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2009

Εγγραφές και ταυτόχρονη υποβολή μελετών:
5 – 15 Μαΐου 2009

Εθνική Επιλογή: Ιούλιος 2009
Διεθνής Επιλογή: Οκτώβριος 2009
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων: Νοέμβριος 2009

Πληροφορίες, εγγραφές, υποβολή μελετών:

[email protected]