Διεθνείς Συνεργασίες

Συνεργασία ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ – U.I.A.

Α.Π.: 27916, Αθήνα 24 Σεπτεμβρίου 2001

Προς
Ελληνικό Τμήμα UIA
Καρ. Σερβίας 4
10562 ΑΘΗΝΑ

Θέμα: Συνεργασία ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ – U.I.A.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Διεθνής Ένωση Αρχιτεκτόνων και ο ΣΑΔΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων – στον εθνικό μας χώρο – πρέπει να συνεργάζονται για τα μεγάλα προβλήματα της αρχιτεκτονικής και για την επίλυση των θεσμικών / επαγγελματικών μας προβλημάτων.

Η θεσμική στρέβλωση που κυριαρχεί στα τεχνικά επαγγέλματα και στη δομή – αρμοδιότητες των Ενώσεων των κλάδων στην Ελλάδα δημιουργεί παρενέργειες με αποτέλεσμα να «παραλείπεται» η ύπαρξη – δράση του ΣΑΔΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων και η συνεπαγόμενη αδιάλειπτη συνεργασία με αυτήν.

Επειδή δε διαπιστώνουμε πλήθος εκδηλώσεων που δεν μετέχει ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων και επειδή τα γενικότερα θέματα αρχιτεκτονικής βρίσκονται στο προσκήνιο, σας παρακαλούμε για μια συνάντηση ανταλλαγής απόψεων και συνεννόησης για την προώθηση των θεμάτων που μας απασχολούν.

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ


Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θ. ΠΑΠΠΑΣ