Επαγγελματικά Θέματα

Τρία Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα Αρχιτεκτονικής στο Internet

1. «Αθήνα – Παρίσι – Λονδίνο»
Η Ανακάλυψη της Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής, μέσω εικονικών διαδρομών. Συστηματική προσέγγιση, της Αρχιτεκτονικής των τριών πόλεων στον ψηφιακό χώρο, σε τρεις (3) γλώσσες : Ελληνικά, Γαλλικά και Αγγλικά.
www.culture2000.tee.gr

ΜΟΝΟ Η ΑΘΗΝΑ:
«Η Ανακάλυψη της Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής (μόνο) της Αθήνας»
Ελληνικά: http://www.culture2000.tee.gr/ATHENS/GREEK/main2.html
Αγγλικά: http://www.culture2000.tee.gr/ATHENS/ENGLISH/main2.html

2. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ και ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ»
Μέθοδοι και εργαλεία αστικών αποκαταστάσεων και νέων κατασκευών σε περιοχές ιστορικού ενδιαφέροντος:
Παρίσι, Αθήνα, Βουκουρέστι, Βερολίνο και Καντίς – Ισπανία
www.patrimoine-modernite.org

3. «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»
Γαλλία, Ελλάδα, Πολωνία, Σλοβακία και Τσεχία.
www.dfa-archi-urban.org