Δομή

Τμήμα Αρκαδίας

Διεύθυνση / Έδρα: Κονδάκη 8, 22100 Τρίπολη
Τηλέφωνο:

e-mail: [email protected]

Δ.Σ.:

Πρόεδρος : Παναγιώτης Καμπυλαυκάς
Αντιπρόεδρος : Αθανάσιος Μοτζριάν
Γραμματέας : Παρασκευή Μέλεγου
Ταμίας : Μαρία Κανελλοπούλου
Μέλος : Ανδρέας Μπούρας