Δομή

ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ / Τμήμα Λευκάδας

Διεύθυνση / Έδρα: Ι. Μελά 112, 31100 Λευκάδα
Τηλέφωνο: 26450/26990
e-mail: [email protected]

Δ.Σ.:

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Γράψας
Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Κοψιδάς
Γραμματέας: Γεώργιος Καββαδάς
Ταμίας: Νικόλαος Γράψας
Μέλος: Δημήτριος Μπέσσιος

 

ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ / Τμήμα Λευκάδας (2012 – 2017)