Ενημέρωση

Ταυτότητα των Κτιρίων / Κατάργηση εδαφίου 4 αρ. 63 Ν. 4759/20 / Αναστολή της εφαρμογής της

ΑΠ 66426 / Αθήνα 22 Ιανουαρίου 2021

Προς:

  • Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κο Κώστα Σκρέκα
  • Υφυπουργό Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ, κο Νικόλαο Ταγαρά
  • Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ, κο Ευθύμιο Μπακογιάννη

Κοινοποίηση: Πρόεδρο ΤΕΕ, κο Γιώργο Στασινό

Θέμα:  Ταυτότητα των Κτιρίων / Κατάργηση εδαφίου 4 αρ. 63 Ν. 4759/20 / Αναστολή της εφαρμογής της

Αξιότιμοι κ.κ.,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων ζητά την κατάργηση του εδαφίου 4 του αρ. 63 του Ν. 4759/20 που αφορά στην «Ταυτότητα των Κτιρίων» και προβλέπει  ότι ο διαχειριστής μηχανικός είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας. Η διατύπωση αυτή έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 54 του Ν. 4495/17 που προβλέπει τη συλλογή, όχι τον έλεγχο, νομιμοποιητικών στοιχείων (Αδειοδοτήσεις, Ρυθμίσεις) και την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης.

Παράλληλα διαπιστώνεται ότι η εφαρμογή της «Ταυτότητας των Κτιρίων» δεν είναι άμεσα εφικτή, λόγω της προβληματικής λειτουργίας των αρμοδίων Δημοσίων Υπηρεσιών και της υγειονομικής συγκυρίας. Δεν υπάρχει ευχέρεια πρόσβασης ή η απαραίτητη ηλεκτρονική οργάνωση, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η συλλογή των προβλεπόμενων αρχείων και βεβαιώσεων από ΥΔΟΜ, Κτηματολόγιο, Δασαρχείο κλπ.

Επίσης είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και του ΥΠΕΝ, ώστε τα προς ανάρτηση στοιχεία να ανταποκρίνονται στον σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκε η ΗΤΚ.

Ζητείται η αναστολή της εφαρμογής της Ταυτότητας των Κτιρίων τουλάχιστον για ένα εξάμηνο, μέχρι να καταργηθεί η ανωτέρω διάταξη, να γίνουν βελτιωτικές παρεμβάσεις σε σημεία που έχουμε επισημάνει και να διασφαλιστεί η δυνατότητα παροχής ψηφιοποιημένων αρχείων από τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες, ώστε να αποφύγουμε λάθη και την παραγωγή Εγκυκλίων και Ερμηνευτικών Οδηγιών σε δεύτερο χρόνο.

 

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Ξυνομηλάκης

 


ΕΠΙΣΤΟΛΗ

pdf
183 KB