Διεθνείς Συνεργασίες

Συμμετοχή σε Διεθνή Προγράμματα Εργασίας της UIA & στο Ελληνικό Τμήμα της UIA

UIA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ UIA & ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ UIA

 

Το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων-UIA προκειμένου να εισηγηθεί στην UIA τη συμμετοχή μελών του στα Διεθνή Προγράμματα Εργασίας της UIA, προσκαλεί τους Έλληνες Αρχιτέκτονες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή και δράση στα εν λόγω Προγράμματα, καθώς και στις δράσεις του Ελληνικού Τμήματος της UIA, αποστέλλοντας μέχρι 27 Οκτωβρίου 2017 αίτημα στην αγγλική γλώσσα με τα στοιχεία τους και το Πρόγραμμα Εργασίας του ενδιαφέροντος τους στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΕ, στο email [email protected] υπόψη του κ. Γιάννη Ζαμπατή.

Τονίζεται ότι πρόκειται για αμιγώς εθελοντική εργασία και συμμετοχή, καθώς δεν προβλέπονται αμοιβές από κανέναν εμπλεκόμενο φορέα. Είναι χρήσιμο, το αίτημα να συνοδεύεται από πολύ σύντομο βιογραφικό σημείωμα. Επίσης στην αγγλική γλώσσα, που θα διευκολύνει την εισήγηση προς τη Γραμματεία της UIA.

Συνημμένα θα βρείτε την αναλυτική ανακοίνωση όπου αναφέρεται η νέα δομή των UIA International Work Programme, όπως επικυρώθηκε στη γενική Συνέλευση της UIA τον περασμένο Σεπτέμβριο στη Σεούλ.