Ενημέρωση

Συγκρότηση Κριτικής Επιτροπής του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών “Ανακατασκευή και επέκταση του Δημαρχείου του Δήμου Πύλης”, καθώς και απαντήσεις στα ερωτήματα των συμμετεχόντων

Συνημμένα θα βρείτε την απόφαση 44/2020 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης περί συγκρότησης της κριτικής επιτροπής του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών, ενός σταδίου, με τίτλο «Ανακατασκευή και επέκταση του Δημαρχείου του Δήμου Πύλης» καθώς και τις απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν από τους συμμετέχοντες στον προαναφερόμενο Διαγωνισμό.