Ενημέρωση

Συγκρότηση κριτικής επιτροπής για το Σύνθετο Ανοιχτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με τίτλο: “ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ”

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4191/04.04.2019 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας συγκροτήθηκε η Κριτική Επιτροπή για το Σύνθετο Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με τίτλο : «Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για την ανέγερση κτιριακού συγκροτήματος της Σχολής Καλών Τεχνών στη Φλώρινα».

Επισυνάπτεται.