Ενημέρωση

Συγκρότηση Κριτικής Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού με τίτλο «Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Προσχεδίων για την Μελέτη Βρεφονηπιακού Σταθμού επί της οδού Βενιζέλου, στο Ο.Τ. 188Ζ» της Κοινότητας Παπάγου»

Επισυνάπτεται το με αριθ. 91/ΥΟΔΔ/06.02.2023 ΦΕΚ όπου δημοσιεύτηκε  η υπ’ αριθ. 25/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού σχετικά με τη συγκρότηση της κριτικής επιτροπής για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό προσχεδίων με τίτλο «Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Προσχεδίων για την Μελέτη Βρεφονηπιακού Σταθμού επί της οδού Βενιζέλου, στο Ο.Τ. 188Ζ» της Κοινότητας Παπάγου».