0-anakirixi-oktovriou-os-mina-architektonikis-politismou-ke-tourismou