Ενημέρωση

Συγκρότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) στην Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 20 του Ν. 4030/2011

Απόφαση

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης

Συνημμένα θα βρείτε την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, κ. Νικήτα Φραγκισκάκη, όπως αυτή κοινοποιήθηκε στον ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων.