Ενημέρωση

Σεπτέμβριος 2010: Ημερίδα με θέμα “Τοπική Αυτοδιοίκηση – Κοινωνική Οικονομία και Πράσινη Ανάπτυξη”

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

Ημερίδα με θέμα “Τοπική Αυτοδιοίκηση – Κοινωνική Οικονομία και Πράσινη Ανάπτυξη” που διοργανώνει ο Δήμος Αγίας Παρασκευής – 22.09.2010
Αθήνα.