Ενημέρωση

Ανακοίνωση ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό «Ανασυγκρότηση του κέντρου της Αθήνας με άξονα την οδό Πανεπιστημίου».

* Ανακοίνωση ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό «Ανασυγκρότηση του κέντρου της Αθήνας με άξονα την οδό Πανεπιστημίου».