Ενημέρωση

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού «Ανασυγκρότηση του κέντρου της Αθήνας με άξονα την οδό Πανεπιστημίου Rethink Athens / Ξανα-Σκέψου την Αθήνα»

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού «Ανασυγκρότηση του κέντρου της Αθήνας με άξονα την οδό Πανεπιστημίου Rethink Athens / Ξανα-Σκέψου την Αθήνα»