Ενημέρωση

Πρόσθετες διατάξεις προς ενσωμάτωση στο σ/ν περί Δημοσίων Συμβάσεων

ΑΠ 66428 / Αθήνα 4 Φεβρουαρίου 2021

Προς:

  • Υφυπουργό Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ, κο Νικόλαο Ταγαρά
  • Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ, κο Ευθύμιο Μπακογιάννη

Κοινοποίηση: Πρόεδρο ΤΕΕ, κο Γιώργο Στασινό

Θέμα:  Πρόσθετες διατάξεις προς ενσωμάτωση στο σ/ν περί Δημοσίων Συμβάσεων

Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,

Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα,

Παρακαλούμε πολύ όπως συμπεριληφθούν στις παρατάσεις στο σ/ν περί Δημοσίων Συμβάσεων τα παρακάτω:

  • 08.08.2022 για τις δηλώσεις του ν. 4495/17 με ημερομηνία πληρωμής του παραβόλου έως 08.02.2021 και που όφειλαν να ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών σε διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών.
  • 31.12.2025 για την υποβολή δηλώσεων υπαγωγής όλων των αυθαίρετων κατασκευών και αυθαίρετων αλλαγών χρήσεων της κατηγορίας 5 του άρθρου 96 του ν. 4495/2017 που είναι προγενέστερες της 28ης.07.2011, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 89 και που δεν συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες 1 έως 4.
  • Δηλώσεις της κατηγορίας 5 δύναται να επεξεργαστούν κατά τον ίδιο τρόπο με τις υπόλοιπες κατηγορίες, προκειμένου να ολοκληρωθούν.
  • Το πρώτο εδάφιο της παρ.6 του άρθρου. 29 του ν. 4067/12 (ΦΕΚ-79/Α/12) αντικαθίσταται ως εξής:
    “6. Παρατείνεται η ισχύς των οικοδομικών αδειών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ.3α του Αρθ-6 του ΠΔ/8-7-93 (ΦΕΚ-795/Δ/93), έως και τις 31-12-22 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι όψεις”.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

 

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Ξυνομηλάκης

 


ΕΠΙΣΤΟΛΗ

pdf
266 KB