Ενημέρωση

Πρόσκληση σε συνέντευξη – συζήτηση “Από τους Μορφολογικούς Κανόνες προς ένα Γενικό Πλαίσιο Δόμησης για μικρούς οικισμούς” 22.1.2016

Σας ενημερώνουμε ότι η Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ πραγματοποιεί συνέντευξη – συζήτηση με θέμα “Από τους Μορφολογικούς Κανόνες προς ένα Γενικό Πλαίσιο Δόμησης για μικρούς οικισμούς”, την Παρασκευή 22.1.2016.

Συνημμένα θα βρείτε την σχετική πρόσκληση.