Ενημέρωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Συγκρότηση Οργανωτικής Επιτροπής 12ου Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Συνεδρίου ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ «Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ, Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ» (παράταση έως 22.09.19)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς τον τίτλο του Συνεδρίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Συγκρότηση Οργανωτικής Επιτροπής του 12ου Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Συνεδρίου του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

«Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ, Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»
(Παράταση έως 22.09.19)

Καλούνται τα μέλη του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων που επιθυμούν να συμμετέχουν στη σύνθεση της Οργανωτικής Επιτροπής (ΟΕ) του 12ου Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Συνεδρίου, με θέμα: «Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ, Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ», το οποίο προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί πριν το τέλος του παρόντος έτους, με βάση τη σχετική απόφαση του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση συμμετοχής στην ΟΕ και να την αποστείλουν στα κεντρικά γραφεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected] ή [email protected], μέχρι και την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019 (καταληκτική ημερομηνία), προκειμένου να ξεκινήσουν οι συνεδριάσεις της Οργανωτικής Επιτροπής. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Συλλόγου στα τηλέφωνα: 2103215146 και 2103215147.

Κρίνεται σκόπιμο να υπογραμμιστεί ότι οι συνάδελφοι που θα στελεχώσουν την ΟΕ θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διαθέσουν τον κατάλληλο χρόνο, ούτως ώστε η όλη εκδήλωση να εξελιχθεί με πληρότητα και αρτιότητα. Επισημαίνεται ότι η οριστικοποίηση των μελών της ΟΕ θα προκύψει μετά το πέρας των 10 πρώτων συνεδριάσεων και απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της είναι η τακτική συμμετοχή των μελών της. Με αυτό το δεδομένο, η σύνθεσή της θα προκύψει από τα μέλη που θα έχουν συμμετοχή τουλάχιστο στο 60% από τις 10 αυτές συνεδριάσεις.

Στο Συνέδριο δεν προβλέπεται η ύπαρξη Επιστημονικής ή Τιμητικής Επιτροπής. Όλες οι αποφάσεις οι σχετικές με το Συνέδριο, η εισήγηση της οριστικής θεματολογίας, η παραλαβή και έγκριση των εισηγήσεων ως προς την ένταξή τους στη θεματολογία, θα γίνουν από την Οργανωτική Επιτροπή.

Οι συνάδελφοι που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον θα πρέπει να έχουν εξοφλήσει τις συνδρομές τους στον Σύλλογο μέχρι και το έτος 2018.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Ξυνομηλάκης

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

pdf
247 KB
ΑΙΤΗΣΗ

msword
26 KB