Ενημέρωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ομάδας Εργασίας “Περιφερειακή Οργάνωση και υποστήριξη επαφής του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ Τμήματος Αττικής με τους δημόσιους και δημοτικούς φορείς της Περιφέρειας Αττικής”

Συνάδελφοι,

Με βάση την από  9/6/2015, απόφαση του ΔΣ του Τμήματος Αττικής του Συλλόγου που σας επισυνάπτουμε, η οποία αφορά την Περιφερειακή Οργάνωση και την υποστήριξη της επαφής του ΔΣ του Τμήματος Αττικής του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ με τους δημόσιους και δημοτικούς φορείς της Περιφέρειας Αττικής, πρέπει να οριστούν οι 8 σύνδεσμοι, οι οποίοι αναφέρονται στο 3ο βήμα της συγκεκριμένης προσπάθειας. Το βήμα αυτό περιγράφεται στην απόφαση ως εξής:

“3ο βήμα: Ορισμός από το ΔΣ 8 συναδέλφων συνδέσμων του Τμήματος με τους φορείς των 8 Περιφερειακών Ενοτήτων με περιορισμένη θητεία ενός έτους. Μπορεί αυτή να ανανεώνεται και για τον επόμενο χρόνο, μόνο αν δεν υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος μετά από την πρόσκληση ανανέωσης της σύνθεσης που θα γίνεται κατ’ έτος. Πρόσκληση μέσω email πρός όλους τους συναδέλφους της mail list της κάθε Περιφερειακής Ενότητας με προθεσμία 2 εβδομάδων. Οι σύνδεσμοι δεν πρέπει να έχουν συμβάσεις με φορείς της περιφερειακής ενότητάς τους και πρέπει να απέχουν από εκδηλώσεις ενδιαφέροντος ή συμμετοχές σε δημοπρασίες, από απ’ ευθείας αναθέσεις μελετών ή και δωρεές προς τους φορείς αυτούς κατά τη διάρκεια της θητείας τους.”

Κάθε συνάδελφος μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον μόνο για μία Περιφερειακή Ενότητα, αυτή του τόπου εργασίας ή κατοικίας του. Για διευκόλυνση, οι Περιφερειακές Ενότητες με τους δήμους που περιλαμβάνουν αποστέλλονται σε συνημμένο αρχείο.

Με βάση τα παραπάνω οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να εργαστούν ως σύνδεσμοι παρακαλούνται να απαντήσουν στο email : [email protected] με τη φράση “ενδιαφέρομαι να εργασθώ ως σύνδεσμος”, γράφοντας στη συνέχεια το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, την διεύθυνσή της εργασίας ή της κατοικίας τους (από την οποία θα προκύπτει το διαμέρισμα για το οποίο ενδιαφέρονται) και το τηλέφωνό τους. Σε περίπτωση που υπάρχει προσφορά περισσότερων του ενός συναδέλφων, η επιλογή θα γίνει με κλήρωση σε συνεδρίαση του ΔΣ.

Η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι η  25η Ιανουαρίου 2016 ώρα 15:00.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του ΣΑΔΑΣ – Τμήματος Αττικής

Αντώνης Μαούνης

 

Η Γεν. Γραμματέας ΣΑΔΑΣ – Τμήματος Αττικής

Ελένη Βαφειάδου