Ενημέρωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής με στόχο την οργάνωση Workshop: «Διαδρομές της Αρχιτεκτονικής στην Αθήνα και τον ευρύτερο χώρο της Αττικής, από την εμφάνιση του μοντερνισμού μέχρι σήμερα»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη συγκρότηση  Επιστημονικής Επιτροπής  με στόχο την οργάνωση Workshop με θέμα:

«Διαδρομές της Αρχιτεκτονικής  στην Αθήνα και τον ευρύτερο χώρο της Αττικής, από την εμφάνιση του μοντερνισμού μέχρι σήμερα»

Αγαπητές συναδέλφισσες,

Αγαπητοί συνάδελφοι

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, το Τμήμα Αττικής του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ προτίθεται με τη δράση αυτή να συγκεντρώσει σχετικό υλικό, ώστε να συμβάλει στην τεκμηρίωσή του από ιστορική, κοινωνική, οικονομική, πολεοδομική, θεσμική και τεχνολογική άποψη.

Η αξιοποίηση αυτού του υλικού θα είναι πολλαπλή. Θα δημιουργηθεί σχετική βάση δεδομένων στην ιστοσελίδα του Συλλόγου με τη μορφή καταγραφής – τεκμηρίωσης και θα δώσει την ευκαιρία ανάπτυξης σχετικού διαλόγου κλπ.

Το workshop θα απευθύνεται κατά προτεραιότητα σε νέες /-ους αρχιτέκτονες αλλά και σε φοιτητές της αρχιτεκτονικής.

Για το σκοπό αυτό, το Δ.Σ. του Τμήματος Αττικής του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, προσκαλεί:

  • τις/τους συναδέλφους Αρχιτέκτονες, που είναι πανεπιστημιακοί, ή έχουν τουλάχιστον μία βεβαιωμένη συμμετοχή σε Πανελλήνιο ή Διεθνή Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό, ή εργάζονται (ή έχουν εργαστεί) στις Διευθύνσεις Νεωτέρων Μνημείων και επιθυμούν να συμμετέχουν στην Επιστημονική Επιτροπή, η οποία και θα κατευθύνει την όλη διαδικασία,

να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους με τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] μέχρι την Τετάρτη 10/06/2015.