Ενημέρωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις Μόνιμες Επιτροπές ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 2014 – 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις Μόνιμες Επιτροπές ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 2014 – 2017 

Το Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων στη συνεδρίασή του στις 22.10.2015 ενέκρινε την άμεση συγκρότηση Μόνιμων Επιτροπών για τη θητεία 2014 – 2017, σύμφωνα με τους τομείς θεμάτων που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα.

Καλούμε τους συναδέλφους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, υποβάλλοντας στη Γραμματεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ τη συνημμένη αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και σύντομο σημείωμα ή και βιογραφικό μέχρι δύο σελίδες, όπου θα αναφέρεται η σχέση του συναδέλφου με το αντικείμενο της Μόνιμης Επιτροπής που επιθυμεί να ενταχθεί.

Για τη δυνατότητα ενεργοποίησης όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού μελών, ενημερώνονται οι συνάδελφοι ότι η συμμετοχή στις Επιτροπές μπορεί να πραγματοποιείται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2015 και επισημαίνεται η δυνατότητα επιλογής έως δύο Επιτροπών.

Οι αιτήσεις αποστέλλονται στα γραφεία του Συλλόγου, είτε στο e-mail: [email protected] ή [email protected], είτε στο fax: 2103215147. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις απευθυνθείτε στη Γραμματεία (2103215146-7) ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Συλλόγου www.sadas-pea.gr.