Ενημέρωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε θέσεις ΕΔΙΠ και ΕΕΠ, στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών καλεί μόνιμους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού να κάνουν αίτηση μετάταξης σε θέσεις ΕΔΙΠ και ΕΕΠ.

Οι θέσεις που έχουν προκηρυχθεί είναι:

  1. Μία (1) θέση με γνωστικό αντικείμενο «Σκηνογραφία».
  1. Μία (1) θέση με γνωστικό αντικείμενο «Ενισχυτική εργαστηριακή διδασκαλία, ειδικών εικαστικών εκπαιδευτικών εφαρμογών και εργαστηριακής μεθοδολογίας στο πλαίσιο των μαθημάτων της Διδακτικής της Τέχνης και των Παιδαγωγικών».
  1. Δύο  (2)  θέσεις  με γνωστικό αντικείμενο «Γραμμικός σχεδιασμός, αρχές αρχιτεκτονικών συνθέσεων και διαμόρφωσης χώρου».

Ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών -μόνο σε ηλεκτρονική μορφή  έως και  την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022.

Επισυνάπτεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

pdf
715 KB