Εκπαίδευση

Προκήρυξη κενής θέσης καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Συνάδελφοι,

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία, Θεωρία και Κριτική της Αρχιτεκτονικής».

 Συνημμένα θα βρείτε την Προκήρυξη.